לייעוץ חייגו  052-8393050

Menu

TransPocket 3500/RC/TIG/MVm/Comfort

רתכת אלקטרונית לאלקטרודות

רתכת TransPocket 2500 היא מקור כוח דיגיטלי עם אלקטרודה המופעלת באופן ידני. רתכת אלקטרונית זו נהנית מיכולת לימוד עצמית. מאפיינים מושלמים מבטיחים קשת יציבה תמידית, אפילו בוולטז’ בצינור ראשי במרחק של עד 100 מטר, או עם בוולטז’ משתנה בצינור ראשי (340 עד 506 V) ובזמן פעילות הגנרטור.

TransPocket 3500

 • חזק, קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • ריתוך רוטיל, אלקטרודות בסיסיות וצלולוזה עד 7 מ”מ

TransPocket 3500 RC

 • חזק
 • קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • אמצעי הפעלה בשלט רחוק

TransPocket 3500 TIG

 • חזק
 • קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • פונקציות נוספות של TIG (עצירה נוחה ב-TIG)

TransPocket 3500 MVm

 • חזק
 • קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • מולטיוולטז’ הניתן להתאמה ידנית

TransPocket 3500 MVm

 • חזק
 • קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • מולטיוולטז’ הניתן להתאמה ידנית

TransPocket 3500 MVm TIG

 • חזק, קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • פונקציות נוספות של TIG (עצירה נוחה ב-TIG)
 • מולטיוולטז’ הניתן להתאמה ידנית

TransPocket 3500 MVm TIG

 • חזק, קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • פונקציות נוספות של TIG (עצירה נוחה ב-TIG)
 • מולטיוולטז’ הניתן להתאמה ידנית

TransPocket 3500 Comfort

 • חזק
 • קטן ונייד
 • הספק עד 350 A
 • הצגת טקסט ברורה

TransPocket 3500 Comfort MVm

 • חזק
 • קטן ונייד
 • מולטיוולטז’ הניתן להתאמה ידנית
 • הצגת טקסט ברורה.

מלאו את הפרטים
ונשמח לעמוד לרשותכם