ריתוך ארגון טיג TIG

ריתוך ארגון טיג TIG

TIG - Tungsten Inert Gas - ריתוך באמצעות אלקטרודת טונגסטן היוצרת קשת חשמלית המוגנת על ידי גז ארגון מיונן, כאשר חומר המילוי מוגש מהצד, בדרך כלל ידנית על ידי המרתך. בגלל השימוש בגז למיסוך מפני חמצן, חומר המילוי אינו מצופה.

TransTig 1750/2200/2500/3000/4000/5000
קומפקטית עמידה ודיגיטאלית
MagicWave 1700/2200/2500/3000/4000/5000
קשת רכה ועמידה ביותר