ריתוך בפלזמה

ריתוך בפלזמה

בריתוך פלזמה, הקשת מוגבלת על ידי פיית גז מקוררת. הקשת ממוקדת בעוצמה וכתוצאה מכך מייתרת את הצורך בעבודת הכנה לפני ריתוך הגוזלת זמן בשיטות ריתוך אחרות.

Microplasma
פתרון איכותי לדרישות ריתוך מורכבות
Soft-plasma / plasma brazing
לריתוך מהיר וחסכוני
Plasma-keyhole
מענה איכותי לדרישות המחמירות ביותר