מערכות ציפוי אוטומטי

מערכות ציפוי אוטומטי

Plasma Systems for Thermal Spray
תהליך הציפוי הגמיש ביותר
HVOF Systems for Thermal Spray
לציפוי עמיד ועבה נגד שחיקה וקורוזיה